Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Kázeň ku Sviatku Anjelov, Monika Fedorová, Biskupka CEK

Slovom "anjel" v Biblii oznamujú duchovné bytosti, ktoré síce ľudia nevidia, ale predsa existujú.

Prorok Malachiáš povedal, že sú poslami "Pána zástupov", majú zachovávať poznanie a z ich úst sa vyhľadáva zákon.

 

Sú teda Božími poslami, ktorí pracujú pre neho a pre dobro ľudí. Spája sa s nimi aj vykonávanie

nadprirodzených vecí, ktoré nie sú vysvetliteľné ľudským rozumom. Sú to stvorenia, ktoré neprestajne oslavujú Boha a slúžia Jeho spasiteľným plánom. Boli stvorení Bohom. Sväté písmo nám neposkytuje žiadnu zmienku o tom, kedy boli stvorení anjeli, predpokladá sa však, že vnikli oveľa skôr ako ľudia.

 

Pre slovo anjel-posol je niekedy použitý výraz "malak". Viera v anjelské bytosti je zahrnutá v starozákonnej teológii. Určité duchovné bytosti dostali aj svoje meno. Tieto rozumné bytosti nebeského kráľovstva slúžia Bohu ako vykonávatelia jeho vôle.

 

V Novom zákone sa spomína sedem chórov: Tróny, Panstvá, Sily, Mocnosti, Archanjeli, Kniežatstvá a Anjeli.

 

Zo Starého zákona vieme, že existujú ešte dva chóry : Cherubíni a Serafíni Boh dal anjelom veľkú múdrosť, slobodu a moc. Sú im zverené dôležité úlohy.

 

Starý aj Nový zákon hovorí aj o padnutých anjeloch, ktorí sa vzbúrili proti Bohu a božími rozhodnutiami. Medzi nich patrilo aj stvorenie ľudí, nakoľko nechceli plniť božiu vôľu slúžiť aj ľuďom stvorených zo "zeme".

 

Po súboji s ich vodcom Satanom ,boží anjel Michael ho zhodil na zem. Odvtedy sa snažia pokúšať ľudí a dosť strpčiť život na zemi, ak sa necháme nimi viesť. Na to sú isté pokyny od Boha. Sú to modlitby a hlavne viera v Boha.  Sú nazvaní aj ako zlí duchovia.

 

Z biblie vieme, že anjeli majú dôležité úlohy ako aj Gabriel, ktorý bol poslaný aj k prorokovi Danielovi.

 

Zjavil sa aj Panne Márii a oznámil príchod Ježiša, čiže budúceho mesiáša ,ktorý sa narodí od panny. Zjavil sa aj Jozefovi, aby sa nebál zobrať Máriu za ženu, nakoľko počala ako čistá panna, ale je to božia vôľa.

 

Archanjel Michael, vodca nebeského vojska ,bojoval proti padlým anjelom a zhodil ich na zem.

Svätý Michael archanjel je aj obhajcom Božieho ľudu pred Bohom. Zobrazuje sa často ako bojovník, v ruke má kopiju, váhy a pod nohami draka.

 

Trojicu najväčších anjelov dotvára archanjel Rafael ako liečiteľ. Najviac sa spomína v knihe Tobiáš, ako "jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravený predstúpiť pred Pánovu velebu.

Uzdravuje ľudí a je ochrancom cestujúcich.

 

Sviatok troch archanjelov  : Michala, Gabriela a Rafaela slávime 29-tého septembra.

 

Je mnoho anjelov s určitými úlohami a medzi nich patria Anjeli strážcovia. Anjel strážca je pridelený Bohom a má dozerať na každého z nás počas nášho života. Jeho úlohou je viesť nás k dobrým myšlienkam, prácam, slovám a chrániť nás od zlého. Nemôže vplývať priamo na náš rozum, ani na našu vôľu, nie je všemohúci. Pôsobí nepriamo v súlade s božím zákonom, alebo vonkajšími znameniami.

 

Od sedemnásteho storočia cirkvi slávia samostatný sviatok anjelov strážcov 2.októbra. Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: „boží anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach".

 

Anjeli strážcovia bdejú nad nami a pomáhajú nám prekonať všetky ťažkosti a diablove nástrahy.

 

Nech sa cítime akokoľvek sami vždy je pri nás anjel strážny a snaží sa nám pomôcť, aby sme s Božou a jeho pomocou preklenuli ťažké chvíle. Otázkou je len to, či necháme sa viesť modlitbami a myšlienkami dotýkajúce sa neba a jeho pomocníkmi, alebo veľmi sa vžijeme do sebaľútosti, ktorá nikdy nie je dobrým radcom.


Amen 

Kalendár akcií
« Jún 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
2728293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 akcia

09. 6. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
10
11
12
13
14
15
16

1 akcia

16. 6. 2024 - Bohoslužba CEK (Arcibiskupka Hobžová Otka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
17
18
19
20
21
22

1 akcia

22. 6. 2024 - Bohoslužba CEK (Arcibiskupka Hobžová Otka)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
23
24
25
26
27
28
29
30
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko