Country choice:

Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko
CEK
Slobodne sa navzájom podeliť o lásku Božiu

Naše komentáre a odpovede

Na internete sa môže každý dočítať, čo sa o našej cirkvi píše .

Nepochopenie, strach o „teplé miestečko“ a ješitnosť stoja v popredí príslušných komentárov. A preto tu z princípu chceme pridať niektoré komentáre.

 


Sekta?

 

Slovo sekta znamená doslovne odštiepenie. Cirkev Essénsko-Kresťanská sa neodštiepila od žiadneho vierovyznania. Ani dnešné bežné chápenie sekty nie je výstižné, pretože k tomu chýbajú všetky nutné znaky.

 

Ako interreligiózna cirkev nepoznáme členstvo. Z právnych dôvodov však existuje v rôznych krajinách členstvo určitých hodnostárov.

 

Všetci pracujú ako čestní funkcionári a na svoje finančné zabezpečenie majú vlastné zamestnania a rodiny.

 

Nepoberáme žiadne členské poplatky.

 

Náš finančný základ pozostáva z darov.

 


Skutočná cirkev?

 

Tvrdenie, že nie sme cirkvou, sú v podstate nesprávne.

Samozrejme neočakávame od splnomocnencov svetonázoru iných cirkví, že nás budú rovnako dobre hodnotiť ako svoju vlastnú cirkev, pokiaľ nepochopia, že nie sme konkurenciou ich cirkvi. Článok „Plastový kvet v božej záhrade“ je v tomto veľmi dobrým príkladom. Už len samotný osobný rozhovor so zúčastnenými osobami ukázal, že títo nemali ani základné vedomosti o Essénoch. Interreligiozita im bola podozrivá. Cirkev, ktorá nerobí nábor členov, nemala v ich predstavách miesto – nemohla byť cirkvou. Sloboda bola pre nich cudzím slovom. Trvali na prísnych pravidlách, ktorými musí cirkev viesť svojich členov. Článok opäť jasne ukazuje pravdivosť ľudovej tradície: „Koho chlieb jem, toho pieseň spievam!“

V Nemecku si užívame právny status verejnoprospešného združenia a sme vo veľa iných krajinách štátom uznaní. Je správne, že nemôžeme splniť predpoklady, aby sme sa podľa verejného práva v Nemecku stali právnickou osobou. Na to by sme museli splniť rozdielne predpoklady všetkých spolkových krajín. To nemôžeme a nechceme. Právoplatnosť našej cirkvi v Nemecku a iných krajinách bola uznaná. Teda aj to, že sme cirkvou.

 


Ezoterickí bludári?

 

Spiritualita je základom všetkých náboženstiev. Spiritualita (z lat. spiritus, duch, dych príp. spiro, dýcham) – znamená v širšom význame duchovnosť a môže vyjadrovať postoj smerovaný na duševno všetkého druhu alebo v užšom zmysle na duchovno v špecificky náboženskom zmysle. Spiritualita v špecificky náboženskom význame vyjadruje potom aj predstavu duševného spojenia k transcedentálnemu, onému svetu alebo nekonečnu.

Slovo ezoterika pochádza z gréckeho esōterikós „vnútorný“ a znamená prenesene „hľadieť dovnútra“. Hľadieť dovnútra, aby sme našli odpovede na otázky ako: Kto som?, Odkiaľ pochádzam?, Kam idem?, je základnou požiadavkou nás ľudí. Je správne, že sú mnohí naši hodnostári činní v spirituálnej oblasti – ako liečitelia a ako životní poradcovia a k tomu disponujú kvalifikovaným vzdelaním. Toto je buď ich povolaním alebo to robia popri zamestnaní, aby pomáhali ľuďom. Či je bludárstvom pomáhať druhým ľuďom, nech posúdi každý sám. Absolútne to však nemá nič spoločné s Cirkvou Essénsko-Kresťanskou. Tu nie je nikto  ovplyvňovaný, aby bol ezotericky činný či navštevoval semináre. Kto to predsa len robí, koná tak z vlastného úsudku a vôle.

 


Skutoční kňazi?

 

Naši kňazi disponujú potrebným vzdelaním prostredníctvom našej akadémie a platnou vysviackou. Ježiš si hľadal svojich učeníkov spomedzi rybárov a colníkov. Prečo nie spomedzi znalcov písiem? My nasledujeme jeho príklad! Úspech v práci našich hodnostárov v oblasti starostlivosti o duše za to hovorí. Robíme to, na čo hodnostári iných cirkví už nemajú čas – staráme sa o ľudí. Všetci naši hodnostári sú nasledovníkmi v apoštolskom rade!

Kalendár akcií
« Júl 2024 »
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 akcia

14. 7. 2024 - Bohoslužba (Biskupka Novotná Natália)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
15
16
17
18
19

1 akcia

19. 7. 2024 - Bohoslužba (Kňažka Ilková Eva)
Po kliknutí získate podrobnejšie informácie.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
Copyright 2013 - 2024 © Cirkev Essénsko - Kresťanská, Slovensko